Kalyana Mandapams in Pallavaram, Chennai (12)

Ramavadivu Convention Centre, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
650
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 500 Bike : 500
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
7358703205

Jamal Palace, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
175
Parking
:
Car : 6 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9108566249

Jayalakshmi Anjaneyar Mahal, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
650
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 500 Bike : 500
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108571296

Arul Murugan Banquet Hall, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
1200
Dining Capacity
:
600
Parking
:
Car : 500 Bike : 500
Rooms
:
A/C : 16, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108570668

Inayath Palace, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 5 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 2
Food Type
:
Veg & Non-Veg
8754032204

Browse Kalyana Mandapams in chennai