Feedback

Kalyana Mandapams in Pallavaram, Chennai (12)

Jamal Palace, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
175
Parking
:
Car : 6 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9108566249

Ramavadivu Convention Centre, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
650
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 500 Bike : 500
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
7358703205

Arul Murugan Banquet Hall, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
1200
Dining Capacity
:
600
Parking
:
Car : 500 Bike : 500
Rooms
:
A/C : 16, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108570668

Jayalakshmi Anjaneyar Mahal, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
650
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 500 Bike : 500
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108571296

Shree Venkatesh Mahal, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
800
Dining Capacity
:
500
Parking
:
Car : 50 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 12, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108032724

Browse Kalyana Mandapams in chennai