Kalyana Mandapams in Pallavaram, Chennai ( 8 )

Shree Venkatesh Mahal, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
800
Dining Capacity
:
500
Parking
:
Car : 50 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 12, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

ABS Kalyan Mahal, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
350
Dining Capacity
:
100
Parking
:
Car : 25 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Inayath Palace, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 5 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 2
Food Type
:
Non-Veg

Sri Venkateswara Mahal, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
250
Dining Capacity
:
125
Parking
:
Parking Not Available
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 0
Food Type
:
Non-Veg

RE The Restaurant, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
100
Dining Capacity
:
100
Parking
:
Car : 50 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 0
Food Type
:
Non-Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai