Kalyana Mandapams in Pallavaram, Chennai (13)

KMS Mahal, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
600
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 150 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 20, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9384846953

Jayalakshmi Anjaneyar Mahal, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
650
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 500 Bike : 500
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108571296

Ramavadivu Convention Centre, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
650
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 500 Bike : 500
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
7358703205

Jamal Palace, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
175
Parking
:
Car : 6 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9108566249

ABS Kalyan Mahal, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
350
Dining Capacity
:
100
Parking
:
Car : 25 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9384846977

Browse Kalyana Mandapams in chennai