Kalyana Mandapams in Madipakkam, Chennai (17)

Varathambal Chokalingam Kalyana Mandapam , A/C, chennai, Madipakkam

Hall Capacity
:
700
Dining Capacity
:
300
Parking
:
Car : 25 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Chellammal Sakthi Thirumana Maaligai, A/C, chennai, Madipakkam

Hall Capacity
:
400
Dining Capacity
:
125
Parking
:
Car : 30 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 6, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

JS Kalyana Mandapam, chennai, Madipakkam

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
100
Parking
:
Parking Not Available
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

JS Party Hall, chennai, Madipakkam

Hall Capacity
:
100
Dining Capacity
:
50
Parking
:
Car : 5 Bike : 20
Rooms
:
A/C : 1, Non-A/C : 1
Food Type
:
Non-Veg

Sri Sudha Mahal, A/C, chennai, Madipakkam

Hall Capacity
:
400
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 25 Bike : 150
Rooms
:
A/C : 5, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai