Kalyana Mandapams in Avadi, Chennai (23)

Aishwaryam Kalyana Mandapam, A/C, chennai, Avadi

Hall Capacity
:
800
Dining Capacity
:
300
Parking
:
Car : 60 Bike : 150
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384847080

Sri Vishnu Mahal, A/C, chennai, Avadi

Hall Capacity
:
375
Dining Capacity
:
190
Parking
:
Car : 28 Bike : 150
Rooms
:
A/C : 4, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384846928

Sri Subiksham Mahal, A/C, chennai, Avadi

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 35 Bike : 125
Rooms
:
A/C : 6, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9108571045

Raja Thirumana Mandapam, A/C, chennai, Avadi

Hall Capacity
:
350
Dining Capacity
:
130
Parking
:
Car : 10 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 3
Food Type
:
Veg & Non-Veg
8754032701

Sree Mahalakshmi Mahal, A/C, chennai, Avadi

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
120
Parking
:
Car : 50 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 5, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
8754032921

Browse Kalyana Mandapams in chennai