Feedback

Kalyana Mandapams in Avadi, Chennai (23)

Shri Selvi Mahal, A/C, chennai, Avadi

Hall Capacity
:
400
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 12 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 4
Food Type
:
Veg & Non-Veg
7358702833

Sri Subiksham Mahal, A/C, chennai, Avadi

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 35 Bike : 125
Rooms
:
A/C : 6, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9108571045

Aishwaryam Kalyana Mandapam, A/C, chennai, Avadi

Hall Capacity
:
800
Dining Capacity
:
300
Parking
:
Car : 60 Bike : 150
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384847080

Sri Vishnu Mahal, A/C, chennai, Avadi

Hall Capacity
:
375
Dining Capacity
:
190
Parking
:
Car : 28 Bike : 150
Rooms
:
A/C : 4, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384846928

Sri Subham Mahal , A/C, chennai, Avadi

Hall Capacity
:
250
Dining Capacity
:
100
Parking
:
Car : - Bike : 100
Rooms
:
A/C : 3, Non-A/C : 2
Food Type
:
Veg
9384846926

Browse Kalyana Mandapams in chennai