Kalyana Mandapams in Kolathur, Chennai (31)

Sree M Dasartha Naidu Kasthuri Mahal, A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
900
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 50 Bike : 250
Rooms
:
A/C : 6, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9108573108

Sri Selva Lakshmi Mahal, A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 50 Bike : 300
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108574010

Shree Indirani Hanumantha Mahal, A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
600
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 30 Bike : 120
Rooms
:
A/C : 11, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
8754030412

Kailash Mahal , A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
350
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 100 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 4, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
7358702919

Mohana Thirumana Maligai, A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
120
Parking
:
Car : - Bike : 60
Rooms
:
A/C : 3, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
7358702932

Browse Kalyana Mandapams in chennai