Kalyana Mandapams in Kolathur, Chennai (32)

Shri Rajlakshmi Hall, A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
80
Parking
:
Car : 10 Bike : 40
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Sri Ranga Mahal, A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
700
Dining Capacity
:
120
Parking
:
Car : 20 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

JS Malini Mahal , A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 40 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Non-Veg

JS Shalini Party Hall , A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
200
Dining Capacity
:
50
Parking
:
Parking Not Available
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Non-Veg

GK Party Hall Diamond, A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
175
Dining Capacity
:
35
Parking
:
Car : - Bike : 50
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Non-Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai