Kalyana Mandapams in Kumaravayalur, Trichy (5)

Sri Alagar Mahal, trichy, kumaravayalur

Hall Capacity
:
600
Dining Capacity
:
120
Parking
:
Car : 12 Bike : 40
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 5
Food Type
:
Veg & Non-Veg
6385191499

Sri Subramaniyar Thirumana Mahal, trichy, kumaravayalur

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
350
Parking
:
Car : 10 Bike : 30
Rooms
:
A/C : 3, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9384005296

Raja Thirumana Mahal, trichy, kumaravayalur

Hall Capacity
:
1700
Dining Capacity
:
500
Parking
:
Car : 30 Bike : 60
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 5
Food Type
:
Veg
8754016473

Mullai Resort Party Hall, A/C, trichy, kumaravayalur

Hall Capacity
:
100
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 15 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 4, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9384004641

Sri Anavar Mahal, trichy, kumaravayalur

Hall Capacity
:
600
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 10 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 4
Food Type
:
Veg
9384004952

Browse Kalyana Mandapams in trichy