Kalyana Mandapams in Ariyamangalam, Trichy (7)

Sri Prakash Mahal, A/C, trichy, ariyamangalam

Hall Capacity
:
1000
Dining Capacity
:
240
Parking
:
Car : 30 Bike : 75
Rooms
:
A/C : 10, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384847042

SRJ Thirumana Mandapam, trichy, ariyamangalam

Hall Capacity
:
250
Dining Capacity
:
100
Parking
:
Car : 10 Bike : 20
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 2
Food Type
:
Veg & Non-Veg

SMR Mahal, A/C, trichy, ariyamangalam

Hall Capacity
:
900
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 40 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg

Esthell Thirumana Mandapam, A/C, trichy, ariyamangalam

Hall Capacity
:
400
Dining Capacity
:
90
Parking
:
Car : 120 Bike : 150
Rooms
:
A/C : 5, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384004705

Sri Charles Mahal , A/C, trichy, ariyamangalam

Hall Capacity
:
800
Dining Capacity
:
240
Parking
:
Car : 250 Bike : -
Rooms
:
A/C : 20, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384847050

Browse Kalyana Mandapams in trichy