Feedback

Kalyana Mandapams in Virugambakkam, Chennai (7)

Sundar Shree Mahal, A/C, chennai, Virugambakkam

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
120
Parking
:
Car : 15 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 11, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
7358703608

AKR Mahal, A/C, chennai, Virugambakkam

Hall Capacity
:
700
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 150 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 3, Non-A/C : 2
Food Type
:
Veg
9108573726

Rasikha Priya Hall, A/C, chennai, Virugambakkam

Hall Capacity
:
250
Dining Capacity
:
100
Parking
:
Car : 15 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 4, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

MG Swamy Kalyana Mandapam, A/C, chennai, Virugambakkam

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 25 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : -5
Food Type
:
Veg
8105103521

DR Ashok Krishna Hall, A/C, chennai, Virugambakkam

Hall Capacity
:
175
Dining Capacity
:
50
Parking
:
Car : 6 Bike : 70
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 1
Food Type
:
Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai