Kalyana Mandapams in Valasaravakkam, Chennai (11)

Ava Mini Mahal , A/C, chennai, Valasaravakkam

Hall Capacity
:
150
Dining Capacity
:
40
Parking
:
Car : 2 Bike : -
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Non-Veg

Kalyani Thirumana Mandapam, A/C, chennai, Valasaravakkam

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 50 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 9, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Sri Sai Mahal, chennai, Valasaravakkam

Hall Capacity
:
550
Dining Capacity
:
120
Parking
:
Car : 50 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

VMA Thirumana Mahal, A/C, chennai, Valasaravakkam

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
120
Parking
:
Car : 20 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 5, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Naveen Mahaal , A/C, chennai, Valasaravakkam

Hall Capacity
:
200
Dining Capacity
:
80
Parking
:
Car : 1 Bike : 8
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 2
Food Type
:
Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai