Kalyana Mandapams in Valasaravakkam, Chennai (18)

Ava Mini Mahal , A/C, chennai, Valasaravakkam

Hall Capacity
:
150
Dining Capacity
:
40
Parking
:
Car : 2 Bike : -
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9108032738

Shakthi Palace, A/C, chennai, Valasaravakkam

Hall Capacity
:
600
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 50 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
8754015096

Sri Guha Thirumana Mandapam, A/C, chennai, Alwarthirunagar

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 30 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 15, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108570977

SJ Mahal Kalyana Mandapam, A/C, chennai, Valasaravakkam

Hall Capacity
:
450
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 20 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 6, Non-A/C : 3
Food Type
:
Veg

Naveen Mahaal , A/C, chennai, Valasaravakkam

Hall Capacity
:
200
Dining Capacity
:
80
Parking
:
Car : 1 Bike : 8
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 2
Food Type
:
Veg
9384846989

Browse Kalyana Mandapams in chennai