Kalyana Mandapams in Thiruvanmiyur, Chennai (3)

ML Mahal , A/C, chennai, Thiruvanmiyur

Hall Capacity
:
275
Dining Capacity
:
90
Parking
:
Car : - Bike : 40
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 2
Food Type
:
Veg

Bapalal Bhavan, A/C, chennai, Thiruvanmiyur

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 40 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Sri Vidya Kalyan Mahal, A/C, chennai, Thiruvanmiyur

Hall Capacity
:
400
Dining Capacity
:
145
Parking
:
Car : 10 Bike : 300
Rooms
:
A/C : 6, Non-A/C : 2
Food Type
:
Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai