Kalyana Mandapams in Selaiyur, Chennai (6)

Sri Vasudeva Thirumana Maaligai, A/C, chennai, Selaiyur

Hall Capacity
:
800
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 40 Bike : 150
Rooms
:
A/C : 13, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Sri Balamurugan Thirumana Maligai, A/C, chennai, Selaiyur

Hall Capacity
:
750
Dining Capacity
:
300
Parking
:
Car : 25 Bike : 150
Rooms
:
A/C : 26, Non-A/C : 2
Food Type
:
Veg

SB Mahal, A/C, chennai, Selaiyur

Hall Capacity
:
600
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 50 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Palani Thirumana Mandapam, A/C, chennai, Selaiyur

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 50 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

VVV Community Hall, chennai, Selaiyur

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 5 Bike : 25
Rooms
:
A/C : 3, Non-A/C : -2
Food Type
:
Non-Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai