Kalyana Mandapams in Purasawalkam, Chennai (3)

Shriraj Mahal, chennai, Purasawalkam

Hall Capacity
:
750
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 40 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 5
Food Type
:
Veg
9108568342

Lakshmi Mahal , A/C, chennai, Purasawalkam

Hall Capacity
:
1200
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 80 Bike : 250
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9384846961

Mahesh Hall, A/C, chennai, Purasawalkam

Hall Capacity
:
900
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 80 Bike : 250
Rooms
:
A/C : 5, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9384846627

Browse Kalyana Mandapams in chennai