Kalyana Mandapams in Mahalingapuram, Chennai (2)

EM EL EM Kalyana Mandapam, A/C, chennai, mahalingapuram

Hall Capacity
:
1100
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 25 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 11, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108571057

EM EL EM Hall, A/C, chennai, mahalingapuram

Hall Capacity
:
225
Dining Capacity
:
100
Parking
:
Car : 5 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
6385191025

Browse Kalyana Mandapams in chennai