Kalyana Mandapams in Kovilambakkam, Chennai (4)

Premavathy Mahal, A/C, chennai, Kovilambakkam

Hall Capacity
:
1000
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 100 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 15, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

JD Mahal , A/C, chennai, Kovilambakkam

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 50 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 12, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Sri Udaya Selvi Palace, A/C, chennai, Kovilambakkam

Hall Capacity
:
1000
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 25 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Pavithra Park, A/C, chennai, Kovilambakkam

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 35 Bike : 40
Rooms
:
A/C : 22, Non-A/C : 0
Food Type
:
Non-Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai