Kalyana Mandapams in Kovilambakkam, Chennai (15)

MS Hall, A/C, chennai, nanmangalam

Hall Capacity
:
325
Dining Capacity
:
135
Parking
:
Car : 20 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 6, Non-A/C : 1
Food Type
:
Veg
9384846665

Sri Udaya Selvi Palace, A/C, chennai, Kovilambakkam

Hall Capacity
:
1000
Dining Capacity
:
250
Parking
:
Car : 25 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108574137

Jeyachandran Mahal, A/C, chennai, Keelkattalai

Hall Capacity
:
600
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 25 Bike : 80
Rooms
:
A/C : 5, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
8754032462

Swarna Sudarshan Convention Hall, A/C, chennai, nanmangalam

Hall Capacity
:
550
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 60 Bike : 300
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108571582

Siva Sakthi Mini Hall , A/C, chennai, Keelkattalai

Hall Capacity
:
150
Dining Capacity
:
55
Parking
:
Parking Not Available
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
6385191156

Browse Kalyana Mandapams in chennai