Kalyana Mandapams in Kolapakkam, Chennai (9)

RS Mahal, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 50 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 4, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

RS Mini Hall, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
250
Dining Capacity
:
60
Parking
:
Car : 60 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 16, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

RS Arya Mahal , A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
275
Dining Capacity
:
80
Parking
:
Car : 50 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 16, Non-A/C : 0
Food Type
:
Non-Veg

EVP Rajeswari Marriage Palace 1, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
2000
Dining Capacity
:
400
Parking
:
Car : 100 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

EVP Rajeswari Marriage Palace 3, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
1500
Dining Capacity
:
400
Parking
:
Car : 100 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai