Kalyana Mandapams in Kolapakkam, Chennai (9)

EVP Rajeswari Marriage Palace 5, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
600
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 500 Bike : 1000
Rooms
:
A/C : 6, Non-A/C : 4
Food Type
:
Veg
9384846631

RS Mahal, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 50 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 16, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108567969

RS Mini Hall, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
250
Dining Capacity
:
60
Parking
:
Car : 60 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 16, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

RS Arya Mahal , A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
275
Dining Capacity
:
80
Parking
:
Car : 50 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 16, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg

EVP Rajeswari Marriage Palace 4, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
450
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 100 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9384846608

Browse Kalyana Mandapams in chennai