Kalyana Mandapams in Kolapakkam, Chennai ( 8 )

EVP Rajeswari Marriage Palace 1, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
2000
Dining Capacity
:
400
Parking
:
Car : 100 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

EVP Rajeswari Marriage Palace 2, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
1000
Dining Capacity
:
400
Parking
:
Car : 100 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

EVP Rajeswari Marriage Palace 3, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
1500
Dining Capacity
:
400
Parking
:
Car : 100 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

EVP Rajeswari Marriage Palace 4, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
600
Dining Capacity
:
400
Parking
:
Car : 100 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

EVP Rajeswari Marriage Palace 5, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
800
Dining Capacity
:
400
Parking
:
Car : 100 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai