Kalyana Mandapams in Kodungaiyur, Chennai (11)

Dhanabackyam Marriage Mahal , A/C, chennai, Kodungaiyur

Hall Capacity
:
475
Dining Capacity
:
160
Parking
:
Car : 10 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 7
Food Type
:
Veg & Non-Veg
8754032298

SK Mahal, A/C, chennai, Kodungaiyur

Hall Capacity
:
400
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Parking Not Available
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 4
Food Type
:
Veg & Non-Veg
8754031990

P R mini Hall, chennai, Kodungaiyur

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
120
Parking
:
Car : 10 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 1
Food Type
:
Veg & Non-Veg
8754032699

KS Mahal , A/C, chennai, Kodungaiyur

Hall Capacity
:
350
Dining Capacity
:
120
Parking
:
Parking Not Available
Rooms
:
A/C : 4, Non-A/C : 1
Food Type
:
Veg & Non-Veg
8754032374

Chennai Mahal , A/C, chennai, Kodungaiyur

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
160
Parking
:
Car : 6 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 2
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9108572548

Browse Kalyana Mandapams in chennai