Feedback

Kalyana Mandapams in Kk Nagar, Chennai (6)

Ashoka Park Inn, A/C, chennai, KK Nagar

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 20 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 4
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384847082

Ram Thirumana Mandapam, A/C, chennai, KK Nagar

Hall Capacity
:
400
Dining Capacity
:
100
Parking
:
Car : 30 Bike : 60
Rooms
:
A/C : 5, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9384846954

VMA Vijay Sree Hall , A/C, chennai, KK Nagar

Hall Capacity
:
150
Dining Capacity
:
45
Parking
:
Car : 4 Bike : 20
Rooms
:
A/C : 1, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

VMA Mahal , A/C, chennai, KK Nagar

Hall Capacity
:
150
Dining Capacity
:
50
Parking
:
Parking Not Available
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Yoyos Party Hall, A/C, chennai, KK Nagar

Hall Capacity
:
100
Dining Capacity
:
50
Parking
:
Parking Not Available
Rooms
:
A/C : 1, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai