Kalyana Mandapams in Ayapakkam, Chennai (8)

Selvi Mahal , A/C, chennai, Ayapakkam

Hall Capacity
:
400
Dining Capacity
:
100
Parking
:
Car : 20 Bike : 75
Rooms
:
A/C : 6, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384847071

Arasan Mahal, A/C, chennai, Thiruverkadu

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 50 Bike : 80
Rooms
:
A/C : 4, Non-A/C : 4
Food Type
:
Veg
9384846960

Shri Ramalaya Palace, chennai, Thiruverkadu

Hall Capacity
:
550
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 70 Bike : 150
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
8105113476

NNJ Hall, A/C, chennai, Ayapakkam

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 20 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
6385190854

Sri Valli Palace , A/C, chennai, Ayapakkam

Hall Capacity
:
1000
Dining Capacity
:
500
Parking
:
Car : 150 Bike : 300
Rooms
:
A/C : 17, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
8754040374

Browse Kalyana Mandapams in chennai