Kalyana Mandapams in Ayanavaram, Chennai (9)

GS Mini Hall, A/C, chennai, Ayanavaram

Hall Capacity
:
150
Dining Capacity
:
30
Parking
:
Car : - Bike : 50
Rooms
:
A/C : 1, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
6385190932

Murugu Mahal, chennai, Ayanavaram

Hall Capacity
:
175
Dining Capacity
:
50
Parking
:
Parking Not Available
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 1
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384004546

Kamarajar Thirumana Maligai, chennai, Ayanavaram

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
210
Parking
:
Car : 25 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 6, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9108572637

King Maker Hall, A/C, chennai, Ayanavaram

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
120
Parking
:
Car : 15 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 4, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384847008

GS Mahal, A/C, chennai, Ayanavaram

Hall Capacity
:
250
Dining Capacity
:
90
Parking
:
Car : 6 Bike : 75
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384847005

Browse Kalyana Mandapams in chennai