Kalyana Mandapams in Ashok Nagar, Chennai (9)

MPK Mahal, A/C, chennai, Ashok Nagar

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 25 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 13, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108032734

Lakshmi Hall, A/C, chennai, Ashok Nagar

Hall Capacity
:
400
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : - Bike : 100
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
8754032441

Alagar Party Hall , A/C, chennai, Ashok Nagar

Hall Capacity
:
100
Dining Capacity
:
75
Parking
:
Car : 6 Bike : 15
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 1
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9108032731

Udhayam Kalyana Mandapam , A/C, chennai, Ashok Nagar

Hall Capacity
:
600
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 50 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 10, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108569402

MPK Mini Hall, A/C, chennai, Ashok Nagar

Hall Capacity
:
150
Dining Capacity
:
60
Parking
:
Car : 1 Bike : 3
Rooms
:
A/C : 1, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
8754040847

Browse Kalyana Mandapams in chennai