Banquet Halls in Chennai (115)

Hotel BKR Grand, chennai, Tnagar

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
85
Parking
:
Car : 25 Bike : 90
Rooms
:
A/C : 1, Non-A/C : 124
Food Type
:
Veg & Non-Veg
7358703323

Kalyan Hometel - Vasantham, chennai, vandalur

Hall Capacity
:
325
Dining Capacity
:
185
Parking
:
Car : 40 Bike : 80
Rooms
:
A/C : 108, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg
9108032763

Meenakshi Holiday Resort, chennai, ECR

Hall Capacity
:
100
Dining Capacity
:
60
Parking
:
Car : 30 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg

Leela Palace-B1Grand Ballroom, chennai, RA PURAM

Hall Capacity
:
1000
Dining Capacity
:
1000
Parking
:
Car : 300 Bike : 500
Rooms
:
A/C : 326, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg

Hotel Sangamam Chettinadu , chennai, Ambattur

Hall Capacity
:
200
Dining Capacity
:
80
Parking
:
Car : 20 Bike : 60
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg

Browse Banquet Halls in chennai