Kalyana Mandapams in Porur, Chennai ( 12 )

Sri Rajalakshmi Mahal, A/C, chennai, Porur

Hall Capacity
:
700
Dining Capacity
:
180
Parking
:
Car : 120 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 16
Food Type
:
Non-Veg

Sree Jayalakshmi Thirumana Mandapam, A/C, chennai, Porur

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 30 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 6, Non-A/C : -2
Food Type
:
Veg

Shri Sivasakthi Mahal, A/C, chennai, Porur

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
130
Parking
:
Parking Not Available
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : -4
Food Type
:
Non-Veg

Sri Ratna Mini Hall , A/C, chennai, Porur

Hall Capacity
:
100
Dining Capacity
:
30
Parking
:
Car : - Bike : 30
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 1
Food Type
:
Non-Veg

MSR Mahal, A/C, chennai, Porur

Hall Capacity
:
400
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Parking Not Available
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Non-Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai