Kalyana Mandapams in Kolathur, Chennai ( 21 )

Shri Rajlakshmi Hall, A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
300
Dining Capacity
:
80
Parking
:
Car : 10 Bike : 40
Rooms
:
A/C : 2, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Sri Ranga Mahal, A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
700
Dining Capacity
:
120
Parking
:
Car : 20 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

REN Party Hall, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
175
Dining Capacity
:
100
Parking
:
Car : 5 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 0, Non-A/C : 2
Food Type
:
Non-Veg

R Elumalai Naicker Thirumana Maligai, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
450
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 10 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 1, Non-A/C : 4
Food Type
:
Non-Veg

RE Mahal , A/C, chennai, Kolathur

Hall Capacity
:
400
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 10 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 5, Non-A/C : 2
Food Type
:
Non-Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai