Kalyana Mandapams in Chennai ( 372 )

MPK Mahal, A/C, chennai, Ashok Nagar

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 25 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 13, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

PRR Sri Sai Mahal, A/C, chennai, Pallavaram

Hall Capacity
:
900
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 30 Bike : 100
Rooms
:
A/C : 7, Non-A/C : 0
Food Type
:
Non-Veg

Shri Sulochana Mahal, A/C, chennai, Ambattur

Hall Capacity
:
850
Dining Capacity
:
300
Parking
:
Car : 75 Bike : 40
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg

Arasan Mahal, A/C, chennai, Thiruverkadu

Hall Capacity
:
550
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 40 Bike : 80
Rooms
:
A/C : 4, Non-A/C : 4
Food Type
:
Non-Veg

Sri AGP Mahaal, A/C, chennai, OMR

Hall Capacity
:
350
Dining Capacity
:
125
Parking
:
Car : 70 Bike : 150
Rooms
:
A/C : 5, Non-A/C : 0
Food Type
:
Non-Veg

Browse Kalyana Mandapams in chennai